نیکی هیلی: آمریکا مجبور می شود پرونده کره شمالی را به وزارت دفاع بسپارد

27 شهریور 1396