اندازه گیری فشار خون در سلمانی

27 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سلمانی جایی است که آمریکایی های آفريقايی تبار ، تقريباً هر دو هفته يکبار به آن مراجعه می کنند.اندازه گیری فشار خون در سلمانی ابتکار جدیدی است در لس آنجلس