بارش تگرگ در کلورادوی آمریکا ۱۴ کشته برجای گذاشت

17 مرداد 1397