هشدار آمریکا به چین در میزگرد امنیتی آسیا

11 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی بی پرده در کنفرانس امنیتی آمریکا گفت دنیای مدرن مرز و محدودیتی ندارد و مکان فرصت های بزرگ و البته «تهدیدهای بزرگ» است.