اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

27 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز مجددا در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان اعتصاب کردند. اسماعیل بخشی یکی از کارگران نیشکر هفت تپه و نماینده کارگران ضمن بازگوئی مطالبات کارگران در مورد حقوق معوقه و حق بیمه گفت تنها راه مبارزه با فساد تشکیل شوراهای مستقل مردمی و کارگری است.