کارگران معترض هفت تپه از لزوم تشکیل شوراهای کارگری می گویند

03 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراض صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه روز شنبه نیز ادامه یافت. کارگران مجتمع هفت تپه چندین ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران از نتیجه دیدار با استاندار و لزوم تشکیل شوراهای صنفی و کارگری می گوید.