حافظ ناظری از ناگفته‌ها گفت

20 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حافظ ناظری همزمان با برنامه ریزی و انجام کارهای مربوط به کنسرت در شهرهای شیراز و تهران، امیدوار است، مقامات فرهنگی ایران، مجوز های لازم برای حضور ستارگان موسیقی در ایران،که در تهیه آلبوم«ناگفته» نقش داشته اند را صادرکند. سال گذشته، مجوز حضور نوازندگان آمریکایی در ایران صادر نشد.گزارش شپول عباسی