آلبوم" ناگفته" حافظ ناظری با اجرایی متفاوت در تهران

29 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از لغو پیاپی کنسرت های موسیقی در ایران، کنسرت با نام " ناگفته، فصلی نو، فضایی نو" با اجرای حافظ ناظری بالاخره در تهران مجوز اجرا گرفت. گزارش شپول عباسی ناگفته، قبل از تهران در شهره ای خرم آباد و شیراز به روی صحنه خواهد رفت