گزینه‌های گذراندن اوقات فراغت در تابستان

12 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزینه‌های گذراندن اوقات فراغت در تابستان متنوع و گسترده است اما خیلی از آنها هزینه‌بردار است و ارتباط مستقیمی با سطح درآمد افراد و خانواده‌ها دارد. شما چه برنامه‌ای دارید و چه قدر هزینه خواهید کرد؟