گزیده ای از چند برنامه سرمایه

11 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه این هفته سرمایه گزیده ای از برنامه های قبلی سرمایه در مورد اقتصاد ایران است.