گزارشی از تاثیرات بی ثباتی سیاسی در لبنان بر جشنواره های موسیقی این کشور

14 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لبنان در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به خاطر جشنواره های موسیقی اش در خاورمیانه شهرت زیادی داشت و به یک مرکز فرهنگی تبدیل شده بود . اما سالها بی ثباتی سیاسی ، بر اقتصاد و هنراین کشور تاثیر گذاشته است.