گزارشی از نمایشگاه ملی ساختمان در آمریکا

11 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صرفنظر از هر نوع تمدن، قرن ها چوب به عنوان اصلی ترین ماده در ساختمان مورد استفاده بود اما تدریجا جای خود را به سیمان، شیشه، و فولاد داد، و چوب و الوار را بیشتر برای پوشش کف ساختمان و پانل های داخلی بکار می برند.