گزارش وزارت خارجه آمريکا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران

07 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش وزارت خارجه آمريکا درباره وضعيت حقوق بشر در ايران از بهمن ماه ۱۳۸۹ الی بهمن ماه ۱۳۹۰ را در برمی گيرد. گزارش از گيتا آرين.