گزارش تازه عفو بین الملل در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

04 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین الملل گزارش تازه خود را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. این گزارش با لحنی انتقاد آمیز گسترش ابعاد نقض حقوق بشر در ايران را مورد انتقاد قرار داده است. گزارش از احمد باطبی.