گزارش: سخنان پرزیدنت اوباما در وزارت دادگستری

27 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت اوباما روز جمعه با ایراد سخنانی در وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دستور داده است تا در چگونگی حفظ سوابق مفصل تلفن های مردم توسط دولت فدرال تغییراتی داده شود. گزارشی از پریچهر فرزام خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید