گزارش سازمان ملل از تخریب محیط زیست: یک هشتم موجودات جهان در معرض انقراض هستند

16 اردیبهشت 1398