گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره فلج اطفال

10 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت می گوید، بیش از سه سال است که، ویروس فلج اطفال (پولیو) و بیماری آن، در منطقه ای به وسعت جعرافیایی هندوستان تا اندونزی مشاهده نشده است. پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ناتوان کننده و مهلک است و تا چند سال پیش، هندوستان منشا اصلی آن به شمار می رفت. در حال حاضر بیش از 80 درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که ویروس پولیو از آن رخت بر بسته است. گزارش از شیده رضایی.