گزارش ناقض و اشتباه مجلس از مرگ ستار بهشتی

24 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش مقدماتی خود را درباره وبلاگ نویسی که در زندان جان باخته، منتشر کرد. این گزارش نه تنها از ابهامات مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایرانT کم نکرده بلکه بر آنها افزوده است. یک نماینده مجلس از نپذیرفتن مسولیت مرگ این منتقد در زندان انتقاد کرد و گفت «چرا زندانی را می برند، بعد افقی بر می گردانند؟» گزارش از آرش سیگارچی.