گزارش مجلس؛ حذف دلیل مرگ ستار بهشتی

17 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی امروز در مجلس ایران قرائت شد اما حذف یک پاراگراف از این گزارش، با اعتراض چند نماینده روبرو شد. به گفته این نمایندگان، پاراگراف حذف شده علت مرگ این وبلاگ نویس در زندان را توضیح می داد که در گزارش نهایی حذف شد. با اینکه قرار بود گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از دو ماه، علت مرگ ستار بهشتی را مشخص کند، بر ابهامات افزود. گزارش از آرش سیگارچی.