گزارش علی جوانمردی از نتایج اولیه انتخابات عراق

23 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در عراق، نتایج اولیە انتخابات سراسری، از کسب بیشترین آرا توسط ائتلاف تحت رهبری حیدر عبادی نخست وزیر، و پس از آن، ائتلاف وابستە بە مقتدی صدر حکایت دارد