گزارش علی جوانمردی از نتایج اولیه انتخابات عراق

13 می 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در عراق، نتایج اولیە انتخابات سراسری، از کسب بیشترین آرا توسط ائتلاف تحت رهبری حیدر عبادی نخست وزیر، و پس از آن، ائتلاف وابستە بە مقتدی صدر حکایت دارد