گزارش خبرنگار صدای آمریکا از ترکیه | افزایش آمار ابتلا به کرونا و اعلام ناگهانی مقررات منع رفت و آمد

24 فروردین 1399