گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از بازتاب بیانیه زیست محیطی سازمان ملل

16 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش نیکولا پینو خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس گزارش هیئت سیاستگذاری زیست بوم ها و تنوع زیستی با واکنش گسترده ای در فرانسه همراه بوده است.