گزارش خبرنگار اعزامی صدای آمریکا از حضور رهبران جهان در پنجمین مجمع جهانی هولوکاست در اورشلیم

04 بهمن 1398