گزارش احمد شهید و واکنش تهران

22 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از «نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران» می گوید، مسولان قضایی جمهوری اسلامی این گزارش را غیرواقعی و سیاسی نامیده اند. وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو رسیدگی میشود و قرار است آن شورا درباره ادامه کار احمد شهید ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تصمیم گیری کند. گزارش از آرش سیگارچی.