جيپسی كينگز در تهران

15 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشريات و خبرگزاريهای ايران از سفر گروه موسيقی جيپسی كينگز به ايران برای برگزاری كنسرت خبر دادند، گزارش بهنود مكری