روز آگاهی از خشونت های مربوط به حمل اسلحه

13 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز آگاهی از خشونت های مربوط به حمل اسلحه با برپایی تجمعاتی در سراسر آمریکا از جمله در واشنگتن برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم ضمن ادای احترام و همدردی با قربانیان خشونت اسلحه خواستار پایان دادن به خشونت های ناشی از استفاده از سلاح های مرگبار شدند.