دوم ژوئن، روز آگاهی از خشونت های مرتبط با سلاح گرم

13 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

شهر های مختلف آمریکا دیروز و امروز به مناسبت دوم ژوئن روز آگاهی از خشونت های مرتبط با سلاح گرم ، شاهد حرکت های اعتراضی مخالفان قانون آزادی حمل اسلحه و خشونت های مسلحانه بودند.