انتقاد از بازگشایی یک فروشگاه اسلحه در مقابل یک مهدکودک در ویرجینیای آمریکا

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس متمِم دوم قانون اساسی آمریکا، اقراد این حق را دارند که برای دفاع از خود اسلحه حمل کنند اما این موضوع در سالهای اخیر به مساله ای مناقشه برانگیز به ویژه پس از حوادث کشتار دسته جمعی تبدیل شده است.