آیا فاجعه لاس‌وگاس موجب اصلاح قوانین حمل سلاح گرم در آمریکا می‌شود؟

17 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هفته پس از مرگبارترین حمله تیراندازی در تاریخ مدرن آمریکا بار دیگر بحث در مورد برقراری محدودیتهای جدید در مورد حمل سلاحهای گرم در آمریکا بالا گرفته.