ساخت گیتار با هزاران چوب معاینه گلو

09 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

قطعا گذر شما هم به مطب دکترِ گوش و حلق و بینی افتاده و متداول ترین معاینه را نیز بیاد دارید، معاینه گلو با چوب های مخصوصی که مثل چوب بستنی است حالا یک نوازنده مبتدی جوان لهستانی، با استفاده از این ابزارِ چوبی متداول پزشکی، گیتار الکتریکی ساخته است.