دیدار کری و ظریف تا ساعتی دیگر؛ نگاهی به مهمترین موضوعات مورد بحث وزرای خارجه ایران آمریکا

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیپلماسی و گفت و گو میان دولت های ایران و آمریکا ادامه دارد. امروز سه شنبه محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه دو کشور در نیویورک دیدار می کنند.