راهپیمایی زنان در آمریکا در اولین روز کامل ریاست جمهوری ترامپ

02 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز به فاصله یک روز پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ شاهد برگزاری یک راهپیمایی از پیش برنامه ریزی شده فعالان و مدافعان حقوق زن در این شهر و در بسیاری دیگر از شهرهای آمریکاست.