تظاهرات فعالان حقوق زنان در واشنگتن، یک روز پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ

02 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پایتخت آمریکا، امروز به فاصله یک روز پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ شاهد برگزاری یک راهپیمایی از پیش برنامه ریزی شده فعالان و مدافعان حقوق زن در این شهر و در بسیاری دیگر از شهرهای آمریکاست. گزارش گیتا آرین