روز داغ رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل، از سخنرانی عباس تا بررسی بحران سوریه

08 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه موضوع مبارزه با تروریسم و بحران سوریه همچنان محور بسیاری از بحث‌ها در اجلاس مربوط به مجمع عمومی سازمان ملل است، سخنرانی رهبر فلسطینیان نیز به گرمای نشست سازمان ملل افزود.