گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان

10 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر خارجه آمریکا امروز گزارش سالانه قاچاق انسان را منتشر کرد. جان کری دولتها را تشویق کرده که افراد آسیب پذیر جوامع خود را که معمولاً از طبقات ضعیف تر هستند شناسائی کند و به نیازهایشان بپردازند و از طرف دیگر به نیروهای مبارزه با این نوع برده داری قرن ۲۱ کمک کنند.