وزارت خارجه آمریکا: ایران به سرکوب اقلیت ها و دگراندیشان مذهبی ادامه می دهد

22 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی مذهب در سال ۲۰۱۴ ، که چهارشنبه ۱۴ اکتبر منتشر شد، می‌گوید که تبعیض علیه تمامی اقلیت‌ها در همه زمینه‌ها، در ایران ادامه داشته است.