نخست وزير اسراييل سكوت خود را مى شكند

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مانند برخی قانونگدران جمهوریخواه آمریکا که با توافق با ایران مخالفند اسرائیل هم از آغاز این مذاکرات یکی از سرسخت ترین مخالفان هر توافقی با ایران بود. گزارش گیتا آرین از اورشلیم