باراک اوباما و جان کری در کنفرانس "اقیانوس ما"

25 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا میزبان کنفرانس "اقیانوس ما" است. مهمان‌هایی از سراسر جهان برای گفت‌وگو درباره چگونگی حفظ محیط طبیعی اقیانوسها و منابع بی پایان آنها گرد آمده‌اند. هدف ایجاد یک شبکه جهانی از مدافعان محیط زیست، مقامهای دولتی، جامعه مدنی و بخش خصوصی است تا در این راستا فعالیت کنند. گزارش گیتا آرین