گزارش گیتا آرین از دومین و آخرین روز نشست زنان گروه ۲۰ در برلین

06 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نشست دو روزه زنان گروه ۲۰ در برلین نمایندگان کشورهای عضو در مورد کاستیها در زمینه فرصتهای اقتصادی برای زنان تبادل نظر کردند. گزارش گیتا آرین