چرا کاخ سفید اظهارات «ظریف» را درباره بازداشت خانگی «نمازی‌ها» قویا رد کرد

29 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آمریکا ادعای دیپلمات ارشد ایران درباره حبس خانگی یک پدر و پسر آمریکائی ایرانی تبار را رد کرد. مقامات آمریکائی می گویند این ادعائی کاملا کذب است و نشان می دهد قصد محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران یا فریب دادن است و یا از اقدامات دولت متبوع خود بی خبر است. گزارش گیتا آرین