گزارش گیتا آرین درباره گزارش کمیسیون آزادی مذاهب آمریکا و اشاره آن به ایران

20 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش کمیسیون آمریکائی برای آزادیهای مذهبی بین المللی می گوید جمهوری اسلامی ایران کماکان به آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی ادامه می دهد. گزارش همچنین می گوید حتی اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده نیز از این امر مستثنی نیستند. گزارش گیتا آرین