جزئیات گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی مذهب در جهان؛ نگاه گیتا آرین به وضع ایران

24 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا می گوید آزادی مذهب در ایران به هیچ عنوان رعایت نمی شود. ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا گزارش آزادی مذهب در جهان برای سال ۲۰۱۶ را رسماً منتشر کرد. ۱۹ سال پیش قانونی وضع شد که ترویج آزادی مذاهب را در کانون سیاست خارجی آمریکا قرار داد. گزارش گیتا آرین