شورای ملی مقاومت ایران: بعد نظامی فعالیت‌های هسته ای ایران متوقف نشده است

19 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای ملی مقاومت ایران بازوی سیاسی مجاهدین خلق می گوید بعد نظامی فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی ایران متوقف نشده است. شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا در گزارشی اختصاصی از شورا نقل قول می کند که فعالیتهای اتمی از این بعد در سایتهای نظامی در کشور ادامه داشته است حتی پس از توافق بین المللی دو سال پیش.