جزئیاتی از تحریم جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان در گزارش گیتا آرین

13 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در تلاشی برای کاهش نفوذ خارجی جمهوری اسلامی ایران امروز دولت ترامپ اعلام کرد تحریمهای جدیدی علیه شبکه مالی حزب الله لبنان برقرار می کند. گزارش گیتا آرین