گزارش گیتا آرین از افزایش تنش بین لندن و واشنگتن با مسکو

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روسیه سرگرم اخراج دیپلماتهای کشورهائیست که دیپلماتهایش را بخاطر مسمومیت سرگئی اسکریپال و دخترش در بریتانیا اخراج کردند. لندن روسیه را به دست داشتن در این امر متهم کرده است اما مسکو انکار می کند. گزارش گیتا آرین