آمریکا ۳۸ فرد و شرکت دیگر روسی را تحریم کرد

17 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اداره کنترل دارایهای خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه ۳۸ شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه را به فهرست تحریم شدگان افزود که ۷ نفرشان از ثروتمندان و صاحبان قدرت در این کشور هستند. گزارش گیتا آرین