گزارش گیتا آرین از اشاره سخنگوی وزیر خارجه آمریکا به فعالان مدنی ایران

25 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز ۴شنبه درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد.هدر نائورت گفت آمریکا گزارشها در مورد سوء رفتار با اقلیتها آنهائی که می خواهند از آزادیهای بنیادین خود استفاده کنند و مدافعین حقوق بشر را دنبال می کند و از کشورهای متحد خود میخواهد به این موضوع بیشتر توجه کنند.