جلسات دادگاه لاهه در مورد شکایت ایران از آمریکا به پایان رسید

08 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهار روز استماع دادگاه لاهه به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا امروز به پایان رسید. در این چهار روز دو بار به آمریکا در دفاع از خود و دو بار به ایران برای طرح شکایت فرصت داده شده بود. ایران ادعا کرده است که اعمال مجدد تحریمهای آمریکا بر مردم آنکشور فشار اقتصادی آورده است. گزارش گیتا آرین