تعیین زمینه‌های همکاری‌های بلندمدت امنیتی-استراتژیک آمریکا و هند در دهلی نو

15 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در نشست وزرای خارجه و دفاع آمریکا با همتایان هندی خود در دهلی نو دو طرف زمینه های لازم برای همکاریهای بلند مدت امنیتی-استراتژیک را تعیین کردند. در ابتدای این نشست وزیر خارجه هند تأکید بر رهبری و شکوفائی اقتصادی آمریکا در امور جهانی گذارد. گزارش گیتا آرین