تقابل دولت و شورای نگهبان درباره نحوه نظارت بر انتخابات

01 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ثبت نام داوطلبان نامزدی برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که تقابل دولت با شورای نگهبان در نحوه نظارت و احراز صلاحیت ثبت نام کنندگان، مشهود است. گزارش شپول عباسی